Home»Zamówienia Publiczne»Ogłoszenia o wartości nie przekraczającej równowartości 130 000 zł

CUS.26.11.22

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług mediatora rodzinnego w Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin przy CUS

CUS.26.10.22

Zapytanie ofertowe na dostawę kanapy oraz krzeseł do Klubu Seniora w Świerżach Górnych.

CUS.26.9.22

Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów, oprogramowania oraz drukarki dla Klubu Seniora w Świerżach Górnych

CUS.26.8.22

Zapytanie ofertowe na dostawę papieru kserograficznego na potrzeby CUS.

CUS.26.7.22

Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów wraz z oprogramowaniem, drukarki oraz niszczarki na potrzeby CUS.

CUS.26.5.22

Dostawa środków czystości oraz artykułów gospodarczych na potrzeby Centrum Usług Społecznych w Kozienicach, Dziennego Domu Senior+ oraz Świetlicy Środowiskowej.

CUS.26.4.22

Zapytanie ofertowe –  świadczenie usług specjalistów w punkcie konsultacyjnym dla osób bezrobotnych.

CUS.26.3.22

Zapytanie ofertowe na dostawę namiotu ekspresowego promocyjnego oraz stołów i krzeseł na potrzeby CUS.

CUS.26.1.22

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dowóz posiłków dla dzieci ze świetlicy środowiskowej przy Centrum Usług Społecznych w Kozienicach

CUS.26.33.21

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług specjalistów w Punktach Konsultacyjnych przy CUS